سرویس پیامک در جهان و ایران

سرویس پیامک در جهان و ایران

سرویس پیامک در جهان سرویس پیامک ، ابتدا در سال 1991 در اروپا و در شبکه بی سیم بهکار گرفته شد و از سال 1998( 1377 )در جایگاه واقعی خود…

بیشتر بخوانید »