رستوران

کاربرد پیامک برای رستوران ها

رستوران ، غذا خوردن و دورهمی در دنیای پرمشغلۀ امروز با این حجم از رسانه‌ها و تفریحات رنگارنگ، موهبت بزرگی است. شاید 50 سال گذشته این اندازه رستوران رفتن شایع…

بیشتر بخوانید »