شبکه های اجتماعی

تبلیغات پیامکی و شبکه‌های اجتماعی !

بازاریابی پیامکی هنوز جوان است و پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای ترکیب با شبکه‌های اجتماعی دارد. اپلیکیشن پیامکی هنوز یک پایش در جهان واقعی و پای دیگرش در جهان دیجیتال است. پیامک…

بیشتر بخوانید »